Wielka Liga Czytelników po raz drugi w naszej szkole!!!

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW po raz drugi w naszej szkole!!!

Kochani uczniowie oraz ich rodziny!
Po raz drugi nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym Wielka Liga Czytelników, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ich rodzin.
Zadaniem uczestników jest przeczytać w terminie do 10 marca 2017 r. – min. 10 wybranych z listy pozycji książkowych i wypelnić do tej lektury test opracowany przez organizatorów.
Uczestnik, który zdobędzie z testu min. 80% punktów otrzymuje sprawność czytelniczą oraz nalepkę potwierdzającą zaliczenie.
Książki, testy oraz nalepki dostępne są w szkolnej bibliotece.
Zapraszam wszystkich do rodzinnego czytania. Życze wiele milych przeżyć !!!
Poniżej listy książek do wyboru dla klas 1-3 oraz 4-6 Szkoły Podstwowej!