WIERSZYKARNIA – PROJEKT NPRCz W KLASIE IVb

Uczniowie klasy IV b pokazali swe niemałe zdolności plastyczne. Nie dali także zapomnieć o  zamiłowaniach czytelniczych, które tak pięknie rozwinęli w klasach edukacji wczesnoszkolnej.  Z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem przystąpili do realizacji czytelniczego projektu „WIERSZYKARNIA”. Przez kilka zajęć zapoznawali się z bogactwem poezji  dziecięcej współczesnych polskich poetów. Wśród nich nie zabrakło Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow, Joanny Kulmowej, Małgorzaty Strzałkowskiej, Ludwika Jerzego Kerna, Doroty Gellner czy ks. Jana Twardowskiego.  Następnie wykonywali ilustracje do wylosowanych przez siebie wierszy.  Wierszykarnia wszystkim sprawiła wiele radości z czytania i tworzenia. Czwartoklasiści wykonali swój projekt w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego przez naszą placówkę.