WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI!

Drodzy Uczniowie i Rodzice !!! 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. 
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. 

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!  

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty 

sprzęt na rzecz wybranej szkoły.   

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’ 

 

 Termin Akcji: 25 kwietnia – 5 maja 2022r.  

 

Miejsce Akcji: wyznaczone miejsce na placu pod Ochotniczą Strażą Pożarną w Radgoszczy