WTORKOWE I CZWARTKOWE PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW NA CZYTELNIKÓW SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

W trzecim tygodniu nauki szkolnej, wtorek i czwartek,  przeznaczony został na pozyskanie nowych czytelników, wśród przedszkolaków z grup przedszkolnych: Motylki, Małe Mądrale i Superaki. Szefowa bibliotekarek, sowa Goździkowa nadała najmłodszym miano czytelników szkolnej biblioteki. Odbyło się uroczyste pasowanie 68 czytelników  i wypożyczenie pierwszej szkolnej lektury. Panie przedszkolanki były bardzo dumne z zachowania swoich wychowanków, którzy z zaciekawieniem i w ciszy poznawali zasady korzystania z biblioteki. Do pani bibliotekarki Joasi tuliły się nie tylko prywatne Dzieciaki, ale i inni Milusińscy.