WYCIECZKA DO POLICHT I CIĘŻKOWIC

7 czerwca 2018 roku uczniowie klas II gimnazjum pod opieką p. M. Węgiel, p. A. Zawiłowicz i p. S. Gondek udali się na kolejną wycieczkę, tym razem przedmiotową. Pierwszym przystankiem na naszej trasie był Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego znajdujący się na obszarze Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Polichty w gminie Gromnik. Na terenie użytku ekologicznego „Polichty” na trasie ścieżki przyrodniczej o długości 1,7 km, składającej się z 10 przystanków, gimnazjaliści mogli zaobserwować różne typy ekosystemów takich jak: łąka, las, staw oraz wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. Później udaliśmy się do Ciężkowic gdzie wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto”. W trakcie wędrówki usłyszeliśmy wiele ciekawych opowieści związanych z powstaniem skamieniałego grodu. Dalsze zajęcia odbyły się w ciężkowickim Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków. Najpierw uczniowie wysłuchali prelekcji przewodnika a następnie w batyskafie oglądnęli krótki film o walorach Doliny Rzeki Białej okraszony komentarzem. Na koniec uczniowie mogli podziwiać interaktywną ekspozycję ornitologiczną.