WYCIECZKA EDUKACYJNO-REKREACYJNA KLASY 7B

Uczniowie klasy 7b wraz z wychowawczynią p. Anną Fido oraz opiekunem p. Barbarą Leżoń 31 marca br udali się do Dębicy na wycieczkę edukacyjną. Zwiedzanie rozpoczęli od Muzeum Regionalnego, w którym poznali jego historię, dowiedzieli się o rozwoju przemysłu ziemi podkarpackiej.  Następnie w izbie regionalnej poznali unikatowe eksponaty stanowiące wyposażenie dawnych chat i  gospodarstw. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się ekspozycja radioodbiorników, których  produkcja sięga początków XX wieku. Chłopcy zaś zainteresowali się militariami i historią garnizonu, który stacjonował na ziemi dębickiej, zwiedzane w ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej. Uwieńczeniem pobytu w Muzeum była ustna pochwała od przewodnika, za wzorowe i godne zachowanie uczestników wycieczki.

Po elemencie edukacyjnym wycieczki nadszedł czas na rekreację, którą siódmoklasiści spędzili na 2-godzinnym pobycie na lodowisku.