Wycieczka klasy I A gimnazjum do Tarnowa

W ramach zaleceń do realizacji podstawy programowej z przedmiotu plastyka zorganizowana została wycieczka edukacyjna do Tarnowa. Celem wycieczki było poznanie historii i zabytków miasta. Zwiedzaliśmy uroczy ratusz renesansowy ze zbiorami strojów i broni zabytkowej, a także obrazów, porcelany i mebli należących do rodów Sanguszków i Tarnowskich. Świetną zabawą okazało się przymierzanie strojów. Chłopcy zaś byli żywo zainteresowani bronią łowiecką. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie szesnastowiecznych kamieniczek i ulicy Wałowej z ciekawym pomnikiem króla  Łokietka i generała Józefa Bema. Uczniowie zauroczeni byli wspaniałą katedrą gotycką oraz renesansowym ołtarzem Tarnowskich i barokowym ołtarzem rodu Ostrogskich. Przeszliśmy starymi uliczkami: Żydowską, Krótką, Nadbrzeżną- zwiedzając stary sklepik filatelistyczno-numizmatyczny, Bimę, pomnik pierwszego transportu więźniów do Oświęcimia. Po krótkiej przerwie na posiłek, udaliśmy się do Liceum Plastycznego, w którym uczniowie poznali funkcjonowanie pracowni: malarskiej, rzeźby, fotograficznej, konserwatorskiej, tkackiej i meblarskiej oraz  zwiedzili wystawę prac uczniów. Przechodząc obok starych murów miasta lokowanego w 1330 roku   przez króla Łokietka obserwowaliśmy jak miasto mogło wtedy wyglądać. Przeszliśmy na północną stronę miasta do Parku Strzeleckiego, aby podziwiać monumentalne i wyjątkowe Mauzoleum Józefa Bema, a uczniowie dostali zadanie domowe: dowiedzieć się skąd pochodzi nazwa mauzoleum. Po krótkiej zabawie w Parku Strzeleckim i pysznych lodach wsiedliśmy do autobusu, aby wrócić do Radgoszczy.

A tak pamiętają wycieczkę uczniowie:

„Wycieczka do Tarnowa była dla mnie ciekawa, ponieważ poznałam miasto, (…) odwiedziłam miejsca, o których nie miałam pojęcia,(…) dowiedziałam się o Tarnowie wiele z jego ciekawej historii, dużo zwiedzaliśmy, (…)podobała mi się niesamowita broń, nigdy takiej nie widziałem, (…) bardzo podobało mi się muzeum w Ratuszu, (…)odkryłem fascynujące miejsca..”

                                                                                      Wycieczkę zorganizowała Celina Dworak

                                                                                       Opiekę sprawowały : Barbara Leżoń i Eliza Dworak