TYDZIEŃ 1 – WYTYCZNE DO PRACY W DOMU NA CZAS KWARANTANNY !!!

Drodzy Rodzice i Uczniowie! 

Przeznaczcie czas kwarantanny na pożytecznie spędzone dni nauki w domu. Czytajcie lektury, doskonalcie rachunek pamięciowy, utrwalajcie zasady poprawnej pisowni. Uczniowie klas starszych!!! Wykonujcie działania matematyczne, sięgnijcie po lektury, powtórzcie czasy w językach obcych. Wykorzystajcie ten czas na utrwalenie zdobytej wiedzy i nadrobienie zaległości w nauce!!!

 

ÓSMOKLASIŚCI!!!

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są testy ósmoklasistów (Rano pojawi się arkusz, samodzielnie go wykonajcie, zaś po południu na tejże stronie będą pojawiać się odpowiedzi). Wykorzystajcie czas kwarantanny i przeznaczcie go na powtórki!Solidnie się do niego przygotujcie.

 

Nauczyciele matematyki (p. Anna Fido i p. Barbara Lupa)  zapraszają  do rozwiązywania testów. Skorzystajcie z zadań zamieszczonych na stronie:

 
 

POZOSTALI UCZNIOWIE  zobowiązani są do samodzielnego uczenia się w domu i pobierania ćwiczeń ze strony:

www.zdalnelekcje.gov.pl

 

Poniżej sprecyzowane informacje od nauczycieli, które sukcesywnie będą uzupełniane. Proszę śledzić stronę. 

Klasy 1 – p. Urszula Koziarska i p. Edyta Białas

Zachęcają do ćwiczeń matematycznych w zakresie do 20 oraz wykonywania dodatkowych ćwiczeń PISANIE, LICZENIE i CZYTANIE. 

 

Klasy 3 – p. Aurelia Jaje i p. Grażyna Kogut 

Panie zachęcają swoich wychowanków do wyćwiczenia płynnego czytania, korzystając z zasobów domowych biblioteczek. 

 

Klasa 3bp. Aurelia Jaje

Nowość od p. Aurelii Jaje

Przeczytać tekst s. 60 i 61. Przepisać do zeszytu 5 zdań (ostatnich) ze str. 61. (Proszę napisać datę). Matematyka s. 30 ćw. 1.

 

Bardzo proszę by uczniowie wykonali zadania z matematyki na stronie 29. Z języka polskiego przeczytać ze zrozumieniem teksty str.58 i 59;  wykonać ćwiczenia str. 55 i 56.

 

Pani Elżbieta Wijas do swoich uczniów: 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Proszę uczniów, aby powtórzyli sobie opracowane rozdziały: Życie społeczne, Prawo i prawa człowieka, Społeczność lokalna i regionalna oraz Wspólnota narodowa. Z rozdziału Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej należy przypomnieć sobie trzy pierwsze tematy (do tematu Sejm i senat włącznie). Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie oraz test.

Ponadto proszę, aby uczniowie śledzili bieżące wydarzenia (w telewizji, internecie oraz prasie)

 

JĘZYK NIEMIECKI

Klasa 7a/b – uczniowie powinni powtórzyć i utrwalić: nazwy państw i języków, słownictwo dotyczące szkoły (przybory i przedmioty szkolne), rodziny, zwierząt domowych, przymiotniki służące do opisu wyglądu i charakteru oraz zwroty związane z hobby.  Proszę również o przypomnienie sobie zasad odmiany oraz form osobowych czasowników regularnych oraz poznanych czasowników nieregularnych. Proszę o uzupełnienie ewentualnych braków w zeszycie ćwiczeń!

 

Klasa 8a/b – uczniowie powinni powtórzyć i utrwalić nazwy codziennych czynności oraz obowiązków domowych. Ponadto należy utrwalać odmianę czasowników regularnych i nieregularnych w czasie teraźniejszym. Uzupełnijcie ewentualne braki w zeszycie ćwiczeń!

 

Pani MARIA BURZEC- dla swoich uczniów – Język polski!!!

     Zachęcam do wykonania niewielkiej ilości zadań, które pozwolą na sprawniejszą wspólną pracę po powrocie do szkoły:

 

KLASA 4A

– Kraina języka – części mowy str. 194-195  ( pisemnie ćw. 2,4,5)

– ćwiczenia ortograficzne z h, ch (zeszyt ćwiczeń i podane karty pracy)

–  zapoznanie z treścią legendy str.196

– czytanie lektury S. Lagerlof „Cudowna podróż”

 

KLASA 5B

– powtórzenie wiadomości o Biblii + tekst „Adam i Ewa”( w podręczniku , ćw. 3,6 str.196)

– wypracowanie na zadany temat

– określenia w zdaniu – zeszyt ćwiczęń str. 151-153

– czytanie lektury C.S. Levisa „ Opowieści z Narnii”

 

KLASA 6A

– Kraina języka –  powtórzenie o częściach mowy str. 194 (pisemnie ćw. 3)

– powtórzenie   informacji z podręcznika i zeszytu na temat lektury J. R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

– czytanie lektury S. Lema „Bajki robotów”

– powtórzenie zasad pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, h, ch

 

KLASA7A

– przypomnienie treści lektury A. de Saint- Exupery’ego „ Mały Książę”

– zasady pisowni „nie” z innymi częściami mowy ( znajomość części mowy!)

–  czytanie lektury A. Fredry „Zemsta”

 POWODZENIA!

                                                                                  

P. Jacek Dworak – FIZYKA 

Uczniowie klas 7 i 8, nie zapominajcie o fizyce.
Zgodnie z planem lekcji będę zamieszczał nowe informacje. Poniżej podaję linki do udostępnionych folderów:

Klasa 4b – język polski – p. Joanna Gwóźdź

Proszę o powtórzenie i usystematyzowanie poznanych części mowy. Życzę przyjemnej lektury „Cudowna podróż” 🙂

 

JĘZYK ANGIELSKI – p. Agnieszka Machnik 

 

Realizacja podstawy programowej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej- język angielski – p. Agnieszka Machnik 

Pani Agnieszka Machnik prosi rodziców o założenie dzieciom kont online na stronie eDesk.pearson.pl

W tym celu należy stosować się do wskazówek znajdujących się na wewnętrznej stronie okładki zarówno w podręczniku jak i w zeszycie ćwiczeń. Znajduje się tam również kod rejestracyjny wymagany do wpisania w procesie logowania.

Są tam poradniki dla rodzica, nagrania do zadań ze słuchu, dodatkowe gry oraz listy słówek.

Proszę aby uczniowie wykorzystali to narzędzie do powtórzenia w domu piosenek i słownictwa przerobionego w rozdziałach od 1-5

oraz przyswoili sobie słownictwo z rozdziału nr 6.

 

Realizacja podstawy programowej dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej- język angielski

Pani Agnieszka Machnik przypomina uczniom o konieczności wykonania zadań online znajdujących się na:  myenglishlab.com

Uczniów obowiązuje materiał od rozdziału 1 do 6.

 Postępy uczniów są systematycznie monitorowane przez nauczyciela oraz ma on bezpośredni wgląd do postępów uczniów. Po powrocie do szkoły uczniowie zostaną rozliczeni z wykonania powyższych zadań.

 

Realizacja podstawy programowej dla uczniów klas 8  szkoły podstawowej- język angielski

Pani Agnieszka Machnik informuje  o konieczności wykonania następujących zadań:

J zeszyt ćwiczeń strony od 98 do 115 – znajdują się tam próbne sprawdziany dla ósmoklasisty nr 3,4 i 5 – proszę o przerobienie całości wraz z wypowiedziami pisemnymi, które zostaną ocenione po powrocie do szkoły (wszystkie 3 wypowiedzi z testów nr 3, 4 i 5).

Do zadań ze słuchu uczniowie znajdą nagrania w strefie ucznia na:

 www.macmillan.pl/strefa-ucznia

J następnie proszę aby uczniowie na stronie www.ang.pl w zakładce ĆWICZENIA /  CZASY ANGIELSKIE  – powtórzyli sobie użycie czasów:

present simple

present continuous

past simple

past continuous

future simple

oraz ostatnia zakładka: formy wyrażania przyszłości (will oraz be going to)

Jest to bardzo ciekawe narzędzie, gdyż program sam sprawdza poprawność wykonania zadania, więc uczeń automatycznie wie czy wykonał je poprawnie.

 

Pani Anna Fido 

Zapraszam wszystkich moich uczniów klasy 5, 6 i 8 do zapoznania się z treściami do opracowania przez okres kwarantanny. 
 
kl8
kl 6
kl 5 

 

Przyroda -p. Agnieszka Skrzek

Klasa 4 a i b. Czytać, utrwalać i powtarzać tematy z całego IV rozdziału, łącznie z ostatnimi nowymi tematami do strony 112. W zeszytach ćwiczeń wykonać zadania do str.72

 

Język niemiecki- p. Agnieszka Skrzek

Klasa 7 a i b. 
1. Proszę opisać swoją przyjaciółkę lub przyjaciela- zeszyt ćwiczeń str. 39 Zad 8 (min. 12 zdań)
2. Wykonaj zadania w zeszytach ćwiczeń na stronach 48 i 49. 
3. Powtarzać i utrwalać słownictwo -Podręcznik str.44 i zeszyt ćwiczeń str. 46

Matematyka – p. Dorota Wiercioch

Zachęcam uczniów do rozwiązywania zadań utrwalających poznany materiał

Klasa 4b

 1. Obecnie realizujemy w klasie czwartej dział „Ułamki zwykłe”. Proszę o utrwalenie poznanych wiadomości poprzez wykonywanie testów ze strony https://www.matzoo.pl/

https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki_21_417

https://www.matzoo.pl/klasa4/ulamki-na-osi-liczbowej_21_583

https://www.matzoo.pl/klasa4/sekundy-minuty-godziny_21_574.html oraz

https://gwo.pl/strony/2432/seo_link:materialy-strefa-ucznia-4sp (testy utrwalające poznany materiał)

 

 1. Zachęcam również do zapoznania się z materiałem umieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty3

 

Klasa 5ab

 1. W klasie piątej realizujemy dział „Ułamki dziesiętne” Proszę o rozwiązanie i zapisanie w zeszycie zadań z podręcznika str. 254 zad 72-76
 2. Zachęcam również do rozwiązywania testów:

https://www.matzoo.pl/klasa5/zamiana-ulamkow-zwyklych-na-dziesietne_32_80.html

https://www.matzoo.pl/klasa5/zamiana-ulamkow-dziesietnych-na-zwykle_32_179.html

oraz

https://gwo.pl/strony/2438/seo_link:materialy-strefa-ucznia-5sp (testy utrwalające poznany materiał)

 

 1. Zachęcam również do zapoznania się z materiałem umieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty4

 

Klasa 6ab

 1. Proszę o rozwiązanie i zapisanie w zeszycie zadań z podręcznika str. 250-251 zad 90,92,93,99
 2. Zachęcam również do rozwiązywania testów:

https://www.matzoo.pl/klasa5/odejmowanie-z-wynikiem-ujemnym-w-zakresie-100_26_128

https://www.matzoo.pl/klasa5/odejmowanie-liczb-ujemnych-w-zakresie-100_26_130

https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-i-odejmowanie-liczb-calkowitych_26_218

https://www.matzoo.pl/klasa5/dodawanie-i-odejmowanie-trzech-liczb-calkowitych_26_219

https://www.matzoo.pl/klasa5/mnozenie-liczb-calkowitych_26_220

https://www.matzoo.pl/klasa5/dzielenie-liczb-calkowitych_26_221

 

 1. Zachęcam również do zapoznania się z materiałem umieszczonym na stronie

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty5  (materiał dotyczy pól wielokątów)

 

klasa 7ab

 1. W klasie 7 realizujemy dział „Równania” Proszę uczniów o rozwiązanie zadań „z kartki”, którą otrzymaliście w poniedziałek.
 2. Proszę również o rozwiązanie i zapisanie w zeszycie zadań z podręcznika str. 214 – 215 zadania 10-15. Na kolejnych lekcjach rozwiązywać będziemy zadania tekstowe z zastosowaniem równań.
 3. Zachęcam do rozwiązywania testów

https://www.matzoo.pl/klasa7/zapisywanie-rownan_57_369

https://www.matzoo.pl/klasa7/zapisywanie-rownan-zaleznosci-miedzy-liczbami-test_57_368

 

 1. Zachęcam również do zapoznania się z materiałem umieszczonym na stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty6

 

Biblioteka szkolna – p. Joanna Gwóźdź

Kochani Czytelnicy szkolnej biblioteki zachęcam do czytania w systemie online. Polecam strony: 

https://wolnelektury.pl/

https://lektury.gov.pl/

https://www.legimi.pl/lektury/

https://woblink.com/

https://literat.ug.edu.pl/books.html

 

 

Wf – p. Agnieszka Piotrowicz 

Uczniowie p. Piotrowicz mają utworzone grupy messenger. Brakuje tylko niektórych uczniów kl. 4-5. Bardzo proszę o dodanie się do grup z pomocą obecnych już osób. Uczniów którzy nie mają messenger proszę o założenie lub o kontakt na bieżąco z osobami należącymi do grupy. Będą podawane ciekawe informacje, sposoby na aktywny wypoczynek oraz ogłaszane liczne konkursy.

 

JĘZYK POLSKI – p. Olga Juras 

Materiały od p. Olgi Juras będą wysyłane poprzez grupy na mesendzerze.
W razie pytań  i wątpliwości istnieje możliwość kontaktu telefonicznego. 

 

JĘZYK ANGIELSKI – p. Małgorzata Burzec 

 

Drodzy uczniowie, zachęcam do samodzielnego wykonywania zadań na platformie eDesk (aby otrzymać dostęp do materiałów należy zalogować się na stronie i wpisać kod który znajduje się w zeszytach ćwiczeń/ podręcznikach.)link do strony: https://edesk.pearson.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

Można również skorzystać ze strony internetowej: Quizlet, gdzie po wybraniu swojego podręcznika otrzymamy dostęp do ciekawych narzędzi do nauki słówek. Link do strony: https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders
Proszę o nauczenie się słownictwa z następujących rozdziałów:
Klasa 1-rozdział 6
Klasa 2-rozdział 6
Klasa 4-rozdział 6
Klasa 6-rozdziały 5 i 6
Klasa 7-rozdziały 5 i 6
Klasa 8- rozdziały 5, 6 i 7

p. Błażej Niepsuj

Drodzy uczniowie.
Zachęcam Was do samodzielnej pracy w domu.
Będę starał się zamieszczać tematy do zrealizowania dla Was na poszczególne dni według planu lekcji.

Życzę wszystkim owocnej pracy oraz dużo zdrowia dla Was i Waszych Rodzin!

 

BIOLOGIA

Klasa 5a

19 marzec

Temat: Tkanki roślinne.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 93-97,

2) Przepiszcie do zeszytu rodzaje tkanek roślinnych str. 93,

3) Opiszcie krótko tkanki twórcze i stałe str. 93,

4) Opiszcie krótko tkanki okrywajace, miękiszowe, przewodzące i wzmacniające str 94-97.

Klasa 6a

16 marzec

Temat: Ryby – kręgowce srodowisk wodnych.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 83-86,

2) Przepiszcie do zeszytu co to znaczy zmiennocieplność i co to znaczy że ryby są zmiennocieplne str. 83,

3) Opiszcie krótko w jaki sposób ryby przystosowały się do zycia w wodzie str. 84,

4) Opiszcie krótko w jaki sposób ryby oddychają i rozmnażają się str. 84-85,

5) Napiszcie co to sa wędrówki ryb str. 86.

 

Klasa 6b

18 marzec

Temat: Ryby – kręgowce środowisk wodnych.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 83-86,

2) Przepiszcie do zeszytu co to znaczy zmiennocieplność i co to znaczy że ryby są zmiennocieplne str. 83,

3) Opiszcie krótko w jaki sposób ryby przystosowały się do zycia w wodzie str. 84,

4) Opiszcie krótko w jaki sposób ryby oddychają i rozmnażają się str. 84-85,

5) Napiszcie co to sa wędrówki ryb str. 86.

Klasa 7a

17 marzec

Temat: Budowa i działanie układu wydalniczego.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 153-156,

2) Przepiszcie do zeszytu co to znaczy wydalanie i defekacja str. 153,

3) Opiszcie krótko narządy układu wydalniczego str. 153-155,

4) Przerysujcie tabelkę str. 153,

5) Napiszcie w jaki sposób powstaje mocz str. 155.

 

19 marzec

Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 157-160,

2) Napiszcie w jaki sposób dbać o układ wydalniczy str. 157,

3) Opiszcie krótko 4 wybrane choroby układu wydalniczego str. 157-159,

4) Przeanalizujcie badanie moczu str. 160,

5) Napiszcie co to jest dializa.

 

 

Klasa 8a

18 marzec

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami..

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 111-115,

2) Przepiszcie do zeszytu co to jest mutualizm w tym symbioza i protokooperacja str. 111,

3) Podajcie po dwa przykłady symbiozy i protokooperacji,

4) Przepiszcie do zeszytu co to jest komensalizm str. 115,

5) Podajcie dwa przykłady komensalizmu.

Klasa 8b

20 marzec

Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 97-106,

2) Przepiszcie do zeszytu co to jest drapieżnictwo i jakie jest znaczenie drapieżników str. 97,

3) Napiszcie w jaki sposób drapieżniki polują str. 98-99,

4) Napiszcie w jaki sposób nie dać się zjeść str. 100-101,

5) Przepiszcie do zeszytu co to jest roślinożerność str. 102,

3) Napiszcie w jaki sposób roślinożercy przystosowali się str. 104-105,

4) Napiszcie po pięć przykładów drapieżników i roślinożerców,

 

CHEMIA

Klasa 7b

16 marzec

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 137-138,

2) Przepiszcie do zeszytu treść prawa stałości składu str. 138,

3) Przeanalizujcie przykładowe zadania str. 138-141,

4) Spróbujcie rozwiązać 4 zadania w zeszycie str. 141.

18 marzec

Temat: Prawo zachowania masy.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 148,

2) Przepiszcie do zeszytu treść prawa zachowania masy str. 149,

3) Przeanalizujcie przykładowe zadania str. 149-150,

4) Spróbujcie rozwiązać 5 zadań w zeszycie str. 150.

 

Klasa 8a

16 marzec

Temat: Szereg homologiczny alkoholi.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 138-141,

2) Przepiszcie do zeszytu co to jest grupa alkilowa str. 138,

3) Napiszcie w zeszycie wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz nazwy 10 pierwszych alkoholi jednowodorotlenowych,

4) Zapiszcie wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych.

18 marzec

Temat: Metanol i etanol.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 142-149,

2) Przepiszcie do zeszytu właściwości etanolu i metanolu,

3) Przepiszcie do zeszytu zastosowania etanolu i metanolu,

4) Napiszcie w zeszycie na czym polega zjawisko fermentacji alkoholowej str. 143 ,

5) Napiszcie w jaki sposób wykryć obecność alkoholu str. 146.

 

Klasa 8b

18 marzec

Temat: Szereg homologiczny alkoholi.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 138-141,

2) Przepiszcie do zeszytu co to jest grupa alkilowa str. 138,

3) Napiszcie w zeszycie wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz nazwy 10 pierwszych alkoholi jednowodorotlenowych,

4) Zapiszcie wzór ogólny alkoholi jednowodorotlenowych.

20 marzec

Temat: Metanol i etanol.

1) Przeczytajcie informacje z książki str. 142-149,

2) Przepiszcie do zeszytu właściwości etanolu i metanolu,

3) Przepiszcie do zeszytu zastosowania etanolu i metanolu,

4) Napiszcie w zeszycie na czym polega zjawisko fermentacji alkoholowej str. 143 ,

5) Napiszcie w jaki sposób wykryć obecność alkoholu str. 146.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Klasa 7a i 7b

Starajcie się codziennie pójść na około godzinny spacer. Mam tylko prośbę aby to nie było wyjście towarzyskie tylko samotna wędrówka po okolicy, w której mieszkacie. Pogoda dopisuje.

Jeśli chcecie coś więcej to proponuję codziennie rano po dwie serie i 20 powtórzeń

– przysiady,

– pajacyki,

– pompki,

– brzuszki.

Powodzenia

p. M. Szwajkosz – j.polskiego

Szanowni Rodzice,
w związku z zaistniałą sytuacją bardzo proszę dopilnować dzieci, aby czytały lektury: najpierw Hobbita, a następnie Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi: W następnym tygodniu zostaną przesłane karty pracy do lektury Hobbit:
Inne przydatne linki
Bezpłatny dostęp do lektur szkolnych i innych książek:
https://lektury.gov.pl/
https://wolnelektury.pl/

Technika -Joanna Burek
Klasa 4

Rozwiązywanie testów na kartę rowerową
https://brd.edu.pl/ 

Klasa 5

Powtarzamy wiadomości na temat materiałów: drewna, metali, tworzyw sztucznych

Klasa 6 a
Uczniowie powtarzają wiadomości dotyczące budowy domu.

 

p. Rafał Dudek- język angielski

kl.V

– do nauczenia czasowniki nieregularne (kserówki)

– proszę zrobić te zadania:

podręcznik- strona 85 zadania 5-7

zeszyt ćwiczeń- strona 51, 52 zadania 1-3

 

kl.VI

Na podstawie słownika z podręcznika z rozdziału 6 (6.1, 6.2, 6.4, 6.5) proszę zrobić te zadania z zeszytu ćwiczeń:

strona 50, 53, 51- zadanie 1 i strona 54 -zadania1, 2.

kl. VII

 

Proszę powtórzyć następujące zagadnienia z rozdziału 5:

– przysłówki sposobu, czasowniki modalne- can, must, have to

– słownictwo z  rozdziału 5.1, 5.2 i 5.5 oraz wyrażenia związane z pytaniem o radę.

 

 

BIOLOGIA/CHEMIA – p. Małgorzata Węgiel

Uczniów klasy 5 b proszę o przeanalizowanie z podręcznika do biologii tematów dotyczących  tkanek roślinnych oraz budowy korzenia (str. 93-101) oraz wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń zawartych pod linkiem:

w razie pytań proszę o kontakt na adres e-mail spradgoszcz@gmail.com
 
 
  Uczniów klasy 7 a proszę o przeanalizowanie z podręcznika do chemii tematów dotyczących  właściwości wody (str. 160-169) oraz wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń zawartych pod linkiem:  
  w razie pytań proszę o kontakt na adres e-mail spradgoszcz@gmail.com 
 
 
 
  Uczniów klasy 7 b proszę o powtarzanie z podręcznika do biologii tematów dotyczących regulacji nerwowo-hormonalnej (str. 173-192) oraz wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń zawartych pod linkiem:  
    w razie pytań proszę o kontakt na adres e-mail spradgoszcz@gmail.com