WYWIADÓWKA

Wywiadówka w dniu 13.01.2022 r. ( tj. czwartek), wg następującego harmonogramu:

Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny zapraszamy na spotkanie rodziców z wychowawcami, według następującego porządku:

godz. 15.30 – klasy I ab, III ab oraz IV ab,

godz. 16.00 – klasy II ab oraz V ab, VIII ab,

godz. 16.30-  klasy VI ab oraz VII ab.

 

Przydział sal:

1a – mgr Małgorzata Miłkoś – sala 31

1b- mgr Lucyna Kaczmarska –Moździerz 30

2a – mgr Kogut Grażyna – sala 29

2b – mgr Witaszek Bogusława – sala 28

3a  – mgr Koziarska Urszula – 33a

3b – mgr Białas Edyta – 13b

4a – mgr Elżbieta Wijas – 32

4b – mgr Stanisława Pawlik – 59

5a– mgr Libera Małgorzata – sala 37

5b – mgr  Burzec Małgorzata –  sala 44

6a – mgr Burzec Maria  sala-41

6b – mgr  Celina Dworak   sala- 61

7a – mgr Juras Olga sala -40

7b – mgr Fido Anna- sala – 38       

8a – mgr Piotrowicz Agnieszka – sala   45     

8b – mgr Burek Joanna  sala- 43