Z EKOLOGIĄ NA TY – „ŻYCIODAJNA WODA”

Uczniowie klasy Ib zrealizowali zadanie z Ogólnopolskiego Projektu ekologicznego Z EKOLOGIA NA TY – „Woda wspólnym dobrem”.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach  dydaktycznych ” ŻYCIODAJNA WODA”, obejrzały kilka filmów edukacyjnych o wodzie, a także były na spacerze nad rzeką.

Uczniowie:

– Zapoznali się z przykładami różnych środowisk wodnych.

– Poznali znaczenie wody dla rozwoju życia na Ziemi.

– Wspólnie ustalali źródła zanieczyszczania wód.

– Poznali zasady właściwego – ekologicznego zachowania się nad wodą.

– Dowiedzieli się jak skutecznie oszczędzać i szanować wodę w gospodarstwach domowych.

Dzieci pracując w małych zespołach wykonały plakaty promujące oszczędzanie wody. Prace wszystkich dzieci brały także udział w Szkolnym Konkursie Ekologicznym.