Z LEGENDĄ KU NIEPODLEGŁEJ. DWIE WIEŻE KOŚCIOŁA MARIACKIEGO z PANIĄ MAŁGORZATĄ WĘGIEL

Na kolejnych zajęciach projektowych w klasach 1, uczniowie zapoznani zostali przez panią dyrektor Małgorzatę Węgiel z nową legendą – Dwie wieże Kościoła Mariackiego. Po wysłuchaniu historii dzieciaki pięknie odpowiadali na zadawane im pytania. Zapoznali się także z historią i zabytkami Rynku w Krakowie, a także z kierunkami świata oraz lokalizacją miasta Kraków na mapie Polski.