Z LEGENDĄ KU NIEPODLEGŁEJ. KOŚCIÓŁ MARII PANNY z panią MARIĄ BURZEC

Z kolejnym utrudnieniem spotkała się grupka przedszkolaków realizująca projekt „Z legendą ku Niepodległej”. Małe Mądrale, 4 kwietnia w przedszkolnych progach gościły wybitną polonistkę, a prywatnie babcię Igi i Kuby, panią Marysię Burzec.

Utrudnienie polegało na wprowadzeniu  legendy pisanej wierszem, ale któż jak nie pani polonistka poradziłby sobie z takim wyzwaniem.  Wyjątkowa barwa i intonacja zaczarowały wręcz sześciolatków, którzy  bez zająknięcia odpowiedzieli na każde zadane im pytanie.