Zajęcia BRD dla klas 1-3 z WORD Rzeszów

Zajęcia z zakresu brd w edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzone przez WORD w Rzeszowie

      Pani Sylwia Zegar z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie przeprowadziła dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Radgoszczy zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oprócz pouczającej prelekcji odbyły się także fachowe zajęcia praktyczne, które sprawdzały przyswojone przez dzieciaki wiadomości podczas przechodzenia przez jezdnię oraz poruszania się drogą. Podsumowaniem był edukacyjny film, w którym główny bohater Filip będąc w różnych sytuacjach komunikacyjnych zadawał oglądającym mnóstwo zagadek. Zajęcia były jednym z działań w ramach projektu ODBLASKOWA SZKOŁA organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie , w której uczestniczy radgoska podstawówka. Jednym z celów szkoły w tym zakresie jest zakup kamizelek i elementów odblaskowych, aby wspomóc rodziców w ustawowym obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych, a co za tym idzie ograniczyć zagrożenia w ruchu drogowym, jak również poszerzyć wiedzę dzieciaków .
WORD w Rzeszowie przekazał nam także kamizelki i opaski odblaskowe.

https://www.youtube.com/watch?v=bndSj6ZsVpk