ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE – MALI PRZYRODNICY

W październiku 2022 roku na zajęcia świetlicowe została zaproszona Pani Joanna Burek, która z grupką uczniów odbyła zajęcia przyrodnicze pt.  „Warstwy lasu”. Uczniowie wraz z opiekunem wybrali się na wycieczkę do sali informatycznej, gdzie obejrzeli prezentację multimedialną podczas, której  poznali warstwową budowę lasu oraz charakterystyczne warunki panujące w poszczególnych warstwach lasu. Następnie poznali rośliny i zwierzęta oraz warunki życia jakie panują  w ściółce, runie leśnym, podszycie i koronie drzew. Po wysłuchaniu wszystkich informacji przeszli do rozwiązywania zadań  w formie gier i quizów na platformach edyukacyjnych: wordwall, quizlet oraz  learning apss.