ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

„Bo wakacji nadszedł czas…” – takimi słowami piosenki powitała swoim słowiczym głosem zebranych Ósmoklasistów, Wychowawców, Dyrekcję, Radę Rodziców i zaproszonych Gości, Kamila Motyka. Ze względu na panujące obostrzenia na sali gimnastycznej w części artystycznej uczestniczyli tylko najstarsi uczniowie, już ABSOLWENCI SZKOŁY. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas ósmych wraz z wychowawczyniami: p. Agnieszką Machnik i p. Barbarą Lupa. Całość poprowadzili: Milena Motyka, Jakub Szeliga, Zuzanna Zielińska i Karol Doroż. Ostatni raz zaśpiewał nasz gwiazdor Karol Zawiślak. Absolwenci złożyli przysięgę, zaś uczniowie: Konrad Zawiłowicz, Łucja Kijak i Patrycja Kochanek przekazali wartę pocztu sztandarowego szkoły- młodszym kolegom. Wyróżnionym uczniom Dyrekcja Szkoły wręczyła świadectwa i nagrody. Miłą niespodzianką okazała się wizyta przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Radgoszczy z Chicago w osobie pana Marka Żurawskiego z rodziną. Przygotowali oni nagrody pieniężne dla szczególnie uzdolnionej młodzieży. Wyróżnieni otrzymali także nagrody książkowe i dyplomy od Dyrekcji Szkoły, p. Małgorzaty Węgiel:

Karol Zawiślak – za sukcesy wokalne oraz reprezentowanie szkoły w konkursach i wydarzeniach kulturalnych

Konrad Zawiłowicz – za sukcesy literackie i recytatorskie oraz rozwijanie pasji sportowych

Milena Motyka- za osiągnięcia literacko-czytelnicze o zasięgu ogólnopolskim oraz rozwijanie pasji tanecznych

Tomasz Kawa- za osiągnięcia z zakresu wiedzy historycznej

Wiktoria Krechniak – za sukcesy i rozwijanie pasji tanecznych

Bartosz Krechniak – za rozwój w dziedzinie programowania

Adrian Wąż- za sukcesy i rozwijanie pasji tanecznych

Paweł Machnik – za pasje i zamiłowanie do muzyki

Jakub Nowak- za sukcesy i rozwijanie pasji tanecznych

Kamila Motyka – za sukcesy i rozwijanie pasji tanecznych oraz wokalnych

Oliwia Machnik- za „miłość” do muzyki

Klasa 1b- za sukcesy teatralne „małych aktorów”

Pozostali uczniowie szkoły podstawowej klas 1-7 spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasowych salach. Podczas spotkań podsumowali miniony rok szkolny, podzielili się wakacyjnymi planami, a także otrzymali nagrody, dyplomy i świadectwa. W miłych nastrojach powitaliśmy upragnione wakacje. Wszyscy mamy ogromne postanowienie, spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, z rodziną i przyjaciółmi, grać w piłkę, jeździć na rowerach i czytać książki na leżaczkach. Ograniczamy czas przed laptopami, tabletami i telefonami.