ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNE NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/23

Uwaga rodzice dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną!
 
Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2022/23 odbywają siew najpóźniej do dnia 8 lipca 2022 roku .
Kartę zgłoszenia do świetlicy można pobrać ze strony internetowej bądź z sekretariatu szkoły. 
 
Ze względu na konieczność wprowadzenia danych do dziennika elektronicznego prosimy o złożenie kart zgłoszeń do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.