ZAPROSZENIE DO KONKURSU POETYCKO-PLASTYCZNEGO

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej

zaprasza Uczniów i Nauczycieli  oraz zainteresowane Osoby do  udziału

XVIII Ogólnopolskim  Konkursie Poetycko – Plastycznym

Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

Temat wiodący tegorocznego konkursu:

Ty ścieżkę życia mi pokażesz. (Ps 16.11)

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Szczegóły i dokumenty w linku poniżej:

https://kuratorium.krakow.pl/xviii-ogolnopolski-konkurs-poetycko-plastyczny-blogoslawiona-karolino-swiec-nam-przykladem/