ZAPROSZENIE DO GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO!

Szczegóły konkursu i eliminacji szkolnych u wychowawczyń klas 1-3 szkoły podstawowej i pań polonistek dla uczniów klas 4-6 sp.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy

 Zaprasza do udziału w XXIII edycji

Gminnego Konkursu Recytatorskiego   im. Marii Kozaczkowej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Radgoszcz. Celem konkursu jest popularyzacja poezji M. Kozaczkowej – regionalnej poetki.

 1. Temat konkursu:

Tematem konkursu jest  poetycka  twórczość Marii Kozaczkowej.

 1. Cele konkursu:

– popularyzacja regionalnej twórczości poetyckiej

– popularyzacja poezji historyczno – okolicznościowej

– upowszechnianie kultury żywego słowa

– rozwijanie wyobraźni i wrażliwości poetyckiej

– rozwijanie zdolności recytatorskich

 1. Kryteria oceny uczestników konkursu:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

– dobór i pamięciowe opanowanie tekstu

– kultura słowa

-oryginalność interpretacji

– ogólny wyraz artystyczny

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

– szkoły podstawowe klasy I-III

– szkoły podstawowe klasy IV-VI

– szkoły podstawowe klasy VII-VIII

Każda szkoła może być reprezentowana przez 6 recytatorów w każdej kategorii wiekowej. W przypadku większej ilości chętnych proszę o kontakt.

 1. Osoby biorące udział we wcześniejszych edycjach konkursu zobowiązane są do przygotowania nowych utworów.
 2. Konkurs odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 9.30 w siedzibie Biblioteki –Radgoszcz, ul. Witosa 24.
 3. Dla laureatów przewidziano dyplomy i nagrody książkowe.
 4. Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezentować bibliotekę w konkursie powiatowym.
 5. Organizator prosi nauczycieli przygotowujących uczestników o podanie listy osób biorących udział w konkursie do dnia 12 kwietnia 2023r. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
 6. Informację na temat konkursu można uzyskać w GBP osobiście lub pod nr. tel. 14 6414102
  Serdecznie zapraszam   – Alicja Błocho

Uwaga: Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na publikacje danych osobowych: ujawnienie listy laureatów na stronach internetowych i zamieszczenie fotografii w prasie i na stronach internetowych.

 

 

Radgoszcz, 14.03.2023 rok