Tryb zdalnego nauczania dla uczniów klas 1-3 SP

W związku z panująca w kraju sytuacją i dodatkowymi obostrzeniami wraz z dniem 9 listopada 2020 r uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej przechodzą na tryb zdalnego nauczania. 

W związku z powyższym zawieszone zostają odwozy i przywozy uczniów oraz opieka świetlicowa. 

Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych mieszczących się w szkole nie ulega zmianie, oprócz faktu, iż rodzice dzieci dojeżdżających  samodzielnie przywożą i odbierają dzieci. 

 

 

Dyrektor szkoły 

Małgorzata Węgiel