ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Drodzy Rodzice!

W załączniku wersja elektroniczna  Wniosku zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Radgoszczy na rok szkolny 2023/2024 w godz. pracy świetlicy 7.00-15.30, który można pobrać także w szkole w wersji papierowej (stolik obok szkolnej biblioteki).

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do pudełka zwrotów wniosków (stolik przy szkolnej bibliotece) w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2023 roku.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK 2022-2023