ZIMA ZAWITAŁA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dzieci przebywające w szkolnej świetlicy z zaangażowaniem przystąpiły do wykonywania zimowych aranżacji. Chciały jak najwierniej oddać atmosferę zimowej aury, która panuje za oknami.  Przy wykorzystaniu papierowo- plastycznych materiałów, powstały cuda. Nad plastykami czuwała pani Małgosi Libera.