ZŁOTY LAUR DLA TEATRAŁKÓW

Już po raz 11, w Dąbrowskim Domu Kultury odbył się Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych „LAUR MELPOMENY”. Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Radgoszczy,  Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu i Dąbrowski Dom Kultury.  Patronat honorowy nad przeglądem objęli: Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej i Marek Lupa – Wójt Gminy  Radgoszcz.

Konkurs odbył się 1 grudnia 2021 r, a komisja artystyczna w składzie: Ilona Stanaszek (Przewodnicząca), Renata Klimek, Paweł Chojnowski w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych postanowiła nagrodzić nasz zespół TEATRAŁKI – ZŁOTYM LAUREM MELPOMENY, za spektakl „Calineczka”.

Nasi artyści, drugoklasiści, przygotowani pod kierunkiem pani wychowawczyni i reżyserki, pani Bogusi Witaszek, otrzymali pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz nagrodę rzeczową.

Kilka dni wcześniej swój spektakl zaprezentowali najmłodszym kolegom, przedszkolakom z grup „Zuchy” i „Sówki”.

Małym artystom serdecznie gratulujemy!