Zmiana trybu nauczania w klasach 4b i 6b

Informuję Rodziców i Uczniów klas:  4b i 6b o zmianie trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalne w dniach 15-16. X. 2020 r.

Zmiana sposobu nauczania spowodowana jest objęciem kwarantanną rodzin uczniów w/w klas. 

 

Dyrektor szkoły 

Małgorzata Węgiel