ZNP ODDZIAŁ RADGOSZCZ – Z WIZYTĄ W KRYNICY

Prezes ZNP oddział Radgoszcz p. Agnieszka Piotrowicz wraz z członkiem oddziału  Joanną Gwóźdź udały się w dniach 16-17 marca 2022 roku do Krynicy, by wziąć udział w szkoleniu organizowanym dla związkowych oddziałów rejonowych. Program szkolenia był bardzo bogaty i dotyczył różnych sfer działalności związku w szkołach w następujących blokach:

Statut ZNP – kompetencje Prezydium, Zarządu i Sekretariatu Oddziału oraz wykorzystanie technik prawodawczych w codziennej pracy działaczy związkowych.

Dokumentacja Oddziału – prowadzenie i archiwizacja;

Sposoby nowoczesnej promocji ZNP w szkołach.

Warsztaty odbywały się w Domu Wypoczynkowym ZNP, a prowadzącymi byli: B. Bartusik-Waśniowska, M. Dziuban, S. Żmudka.