ŻYCZLIWE SOWY ?!

Aż 70 wyrazów, które kojarzą się z hasłem ŻYCZLIWOŚĆ utworzyły dzieciaki biorące udział w akcji pt. „ŻYCZLIWE SOWY”.

Tak pięknie i szeroko nasi Wychowankowie rozumieją to pojęcie.

ŻYCZLIWY to według nich:  

bliski, chętny, ciepły, cierpliwy, czuły,   dbały, delikatny, dobroduszny, dobrotliwy, emocjonalny, gorliwy,  gościnny,  grzeczny, intuicyjny, kochający, kochany, koleżeński, kulturalny,  litościwy, lojalny,  ludzki, miły, miłościwy, ochoczy, oddany, optymistyczny, otwarty, pilny, pobłażliwy, poczciwy, pomocny, poważny, pozytywny, pożyteczny, prawdomówny, przyjazny, przychylny, przytulny, sentymentalny, serdeczny, skory, sympatyczny, stylowy,  szczery, szlachetny, śmiały, rozmowny, rzetelny, tkliwy, tolerancyjny, troskliwy, uczuciowy, uczynny, ufny,  uprzejmy, usłużny,  uśmiechnięty,   wierny, wolny,   współczujący, wrażliwy, wyrozumiały, wytrwały, względny, zacny, zdrowy, zgodny, żarliwy,  żądny, życiowy.

 

Akcja życzliwość, pomimo, że zdalna, bardzo zainteresowała naszych uczniów, którzy tak licznie, bo w liczbie 122, wzięli w niej udział.

Ponadto powstało 57 arcydzieł plastycznych. Dzieciaki dorysowały historię do rozpoczętej już ilustracji. Pomimo wspólnego elementu, którym były ŻYCZLIWE SOWY,   stworzyli różnorodne historie, które podziwiać można w galerii.  

Uczestnicy nagrodzeni zostali uwagą pozytywną z zachowania oraz 6 z plastyki. Akcję przeprowadziły – życzliwe bibliotekarki 🙂 

Na co dzień także korzystajmy z powyższej listy zawierającej szereg przymiotników i bądźmy ŻYCZLIWI.