Autobus szkolny

   TRASY DOWOZU UCZNIÓW SP  W RADGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 obowiązuje od 01.09.2020 r.

       

7:05       Żdżary – Radgoszcz  – p. Kot.

7:05      Skrzyżowanie ul.Witosa z ul. Mickiewicza – skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Grochowiska (pod brzozą) – ul. Grochowiska – Łęg –Zarzecze Duże – ul. Kopernika – Radgoszcz -autobus.

7:05      Małec ul. Leśna (p. Forgiel) – Nowa Wieś (p. Jeż) – ul. Pańska – Małec szkoła – Zarzecze Duże szkoła – Zadębie – Radgoszcz -bus.

7:25       Małec (kapliczka – p. Płaczek) – Podlesie – Narożniki – Górki – Radgoszcz -autobus.

7:35      Skrzyżowanie ul. Grochowiska z ul. Polną – ul. Polna – skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Mały Dwór – ul. Mały Dwór (p. Nęga) – powrót ul. Witosa – Radgoszcz  -bus.

ODWOZY 

12:40       Radgoszcz – Żdżary  -p. Kot.

12:50       Radgoszcz – Podlesie – Małec – Zadębie – Narożniki – Górki  -p. Kot.

13:30       Radgoszcz – ul. Witosa – ul. Polna – skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Grochowiska  -bus.

13:30       Radgoszcz – ul. Kopernika – Zarzecze Duże – skrzyżowanie ul. Akacjowej z ul. Witosa – Łęg – ul. Grochowiska – skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Grochowiska (pod brzozą) – skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Mickiewicza- autobus.

14:20       Radgoszcz – Trzydniaki – skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Mickiewicza – Zarzecze Duże (szkoła) – ul. Kościelna –  ul. Akacjowa – ul. Grochowiska – Łęg – Małec (kapliczka – p. Płaczek) – Podlesie – Narożniki – Górki   -autobus.

14:20       Radgoszcz – ul. Mały Dwór (p. Nęga)   —– bus.

14:35       Radgoszcz – Zadębie – Zarzecze Duże szkoła – Małec szkoła – szkoła – ul. Pańska – Nowa Wieś (p. Jeż) –  Nowa Wieś (p. Suchy) – Małec

  1. Leśna (p. Forgiel) – bus.

14:50      Radgoszcz – Żdżary   -p. Kot.         

 WTOREK I CZWARTEK WSZYSTKIE ODWOZY PO 7 LEKCJACH BĘDĄ O GODZINIE 15:10