SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej  do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną przyrody, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem jej świadomości, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro. Czytaj dalej

TROPIMY ŚLADY WIOSNY

W oczekiwaniu na wiosnę klasa 1 b wraz z wychowawczynią p. Bogusią Witaszek   postanowiła wytropić jej ślady. Po zapoznaniu się z definicją projektu uczniowie ustalili wspólnie temat naszych działań, którego głównym celem była obserwacja przyrody oraz poznanie zjawisk występujących wczesną Czytaj dalej

TOMASZ KAWA LAUREATEM

Tomasz Kawa, uczeń klasy 8, został LAUREATEM Małopolskiego Konkursu Historycznego 2020/2021 organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.  Serdecznie GRATULUJEMY Tomaszowi, jak również nauczycielowi prowadzącemu p. Annie Zawiłowicz oraz mamie Tomka. Obie Panie przyczyniły się do ogromnego sukcesu LAUREATA. 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

Nauczyciele informatyki oraz panie bibliotekarki chętnie włączyły się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2021. Tegoroczne hasło brzmiało: „Razem dla lepszego internetu”.  Obchody tego dnia przybrały ze względu na panującą w kraju sytuację dwojaki charakter: zdalny oraz hybrydowy.  W stacjonarnych działaniach Czytaj dalej

EKSPERYMENCIARZE z 2b

Uczniowie z klasy 2b z wielkim zaangażowaniem i wrodzoną ciekawością przeprowadzali bardzo interesujące eksperymenty i doświadczenia. Głównym założeniem eksperymentów było rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczych uczniów w młodszym wieku szkolnym poprzez budowanie naukowego podejścia do rozwiązywania problemów oraz zaciekawienie ich Czytaj dalej