TOMASZ KAWA LAUREATEM

Tomasz Kawa, uczeń klasy 8, został LAUREATEM Małopolskiego Konkursu Historycznego 2020/2021 organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.  Serdecznie GRATULUJEMY Tomaszowi, jak również nauczycielowi prowadzącemu p. Annie Zawiłowicz oraz mamie Tomka. Obie Panie przyczyniły się do ogromnego sukcesu LAUREATA. 

JAN PAWEŁ II – MÓJ AUTORYTET

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie był organizatorem konkursu „Jan Paweł II- Mój autorytet”. Uczniowie mogli wziąć udział w 3 różnych odsłonach tego konkursu: plastyczny (Jan Paweł  II – przyjaciel dzieci) , komputerowy (laurka dla Jana Pawła II lub prezentacja multimedialna dot. Czytaj dalej

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

Nauczyciele informatyki oraz panie bibliotekarki chętnie włączyły się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2021. Tegoroczne hasło brzmiało: „Razem dla lepszego internetu”.  Obchody tego dnia przybrały ze względu na panującą w kraju sytuację dwojaki charakter: zdalny oraz hybrydowy.  W stacjonarnych działaniach Czytaj dalej

EKSPERYMENCIARZE z 2b

Uczniowie z klasy 2b z wielkim zaangażowaniem i wrodzoną ciekawością przeprowadzali bardzo interesujące eksperymenty i doświadczenia. Głównym założeniem eksperymentów było rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczych uczniów w młodszym wieku szkolnym poprzez budowanie naukowego podejścia do rozwiązywania problemów oraz zaciekawienie ich Czytaj dalej