Zbrodnia Katyńska

24 kwietnia 2017 r w Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy odbył się apel poświęcony zbrodni katyńskiej. Informacje ogólne o rozstrzelaniu polskich jeńców, którzy trafili do sowieckiej niewoli po agresji Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 r zaprezentowali uczniowie gimnazjum.  Czytaj dalej

Egzamin gimnazjalny

W dniach 19-21 kwietnia br. w naszej szkole, tak jak i w całej Polsce uczniowie klas 3 gimnazjum przystąpili do egzaminów pisemnych, które obejmowały wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, składających się z 3 części: humanistycznejz zakresu Czytaj dalej

BIEG PO ZDROWIE

Klasy IVa i IVb  wraz z rodzicami biorą udział w programie edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie”, który został opracowany w Głównym Inspektoriacie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Program zachęca uczniów do zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego. Do programu Czytaj dalej

Nie pal przy mnie proszę

W klasie IIa integracyjnej szkoły podstawowej pedagog szkolny zrealizował program profilaktyki antytytoniowej inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Program miał  na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Dzieci miały Czytaj dalej

Pętla zdarzeń

Klasy I, II gimnazjum oraz klasy VI szkoły podstawowej oglądały spektakl profilaktyczny p. „Pętla zdarzeń” wystawiony w naszej szkole przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa. Spektakl poruszał problematykę agresji i przemocy rówieśniczej, w tym szczególnie dotkliwej i trudnej do wychwycenia Czytaj dalej

Ogłoszenie dla rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW. W związku z dniem wolnym od zajęć edukacyjnych 2 maja 2017r., prosimy o zgłoszenie  w szkole uczniów, którym rodzice nie są w stanie w tym dniu zapewnić opieki. Gdy zaistnieje taka potrzeba szkoła zorganizuje dla zgłoszonych uczniów zajęcia Czytaj dalej