Kadra zarządzająca

Dyrektor ZSP w Radgoszczy


mgr MIRELA KIEŁBASA

 Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków:

we wtorek  w godzinach od 800 – 1300

Wicedyrektorzy ZSP w Radgoszczy

mgr DOROTA WIERCIOCH

Przyjmuje strony:

w piątek  w godzinach od 800 – 1200

mgr MARTA KRAS

Przyjmuje strony:

 w środy w godzinach od 900 – 13 00 (szkoła)

w piątek w godzinach od 800 – 10 00 (przedszkole, przy ul. Kopernika)

Sekretariat

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Zofia Labak

Katarzyna Ryba

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: 730 – 1530

Sprawy uczniów załatwia się codziennie
w godzinach od 1135 – 1300