Kadra zarządzająca

Dyrektor ZSP w Radgoszczy

mgr inż. MAŁGORZATA WĘGIEL

   

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków:

we wtorek  w godzinach od 900 – 1100

w środę  w godzinach od 900 – 1100

w piątek  w godzinach od 900 – 1100

Wicedyrektor ZSP w Radgoszczy

mgr CELINA DWORAK

Przyjmuje strony:

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 900

 

Sekretariat

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY

Zofia Labak

Katarzyna Ryba

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: 730 – 1530

Sprawy uczniów załatwia się codziennie
w godzinach od 1135 – 1300