HISTORIA SZKOŁY

 Pierwsze informacje o powstaniu szkoły parafialnej w Radgoszczy pochodzą z roku 1663. Funkcję kierownika w latach 1663-1666 pełnił Wojciech Kujawski. Prawdopodobnie szkoła ta z przerwami przetrwała do II połowy XIX wieku. W latach 1848-1854 w pełni funkcjonowała jednoklasowa ludowa szkoła parafialna, jednak nauka odbywała się w wynajętych prywatnych domach. Dopiero w 1887 roku na gruncie dworu Hoknheisera wybudowano drewniany budynek o dwóch izbach szkolnych z mieszkaniem dla kierownika. W późniejszych latach budynek ten nie zaspokajał potrzeb szkoły, dlatego też wynajęto pomieszczenie w budynku miejscowego kółka rolniczego. Po odzyskaniu niepodległości sukcesywnie zmieniał się stopień organizacyjny szkoły. Najpierw placówka funkcjonowała jako szkoła czteroklasowa, następnie pięcioklasowa, zaś w roku 1938/1939 uczniowie rozpoczęli edukację w szkole siedmioklasowej. We wrześniu 1944 roku, wskutek działań frontowych, dokonano przymusowego wysiedlenia mieszkańców, a budynek szkolny został zajęty przez wojska niemieckie. Nauka została przerwana do 12 lutego 1945 roku. Po wyzwoleniu kontynuowano nauczanie w wynajętej izbie. Edukacją siedmiu uczniowskich oddziałów zajmował się tylko jeden nauczyciel. W 1946 roku, staraniem ówczesnego kierownika szkoły Józefa Otfinowskiego, szkoła powiększyła lokum o trzy sale lekcyjne w budynkach urzędu gminy i sale na wikarówce, zaś liczba nauczycieli została zwiększona do czterech. Na jednego nauczyciela przypadało ponad 100 uczniów. W kolejnym roku wybudowano dla szkoły w Radgoszczy dwa baraki, w których mieściło się osiem sal lekcyjnych dla dziewięciu oddziałów. Grono pedagogiczne tworzyło siedmioro nauczycieli. Złe warunki w barakach doprowadziły do konieczności budowy nowej szkoły. 12 XI 1950 roku odbyło się zebranie w celu utworzenia Komitetu Budowy Szkoły w Radgoszczy. Jego przewodniczącym został ówczesny poseł na sejm – Józef Łabuz, dzięki któremu włączono budowę szkoły do planu inwestycyjnego ówczesnego Rządu Polski na rok 1952. Po zebraniu odpowiedniej dokumentacji, dokonano zamiany gruntu szkolnego dawnej szkoły na obecne miejsce. W 1952 roku rozpoczęto budowę szkoły przy aktywnym udziale miejscowego społeczeństwa. Otwarcie nowej murowanej placówki oświatowej nastąpiło 29 sierpnia 1954 roku. Mieściło się w niej siedem sal lekcyjnych, świetlica, kancelaria, pomieszczenie biblioteczne, sala gimnastyczna, szatnia i trzy mieszkania dla nauczycieli. Reforma szkolna o rozwoju systemu oświaty i wychowania z 1961 roku wprowadziła ośmioklasową szkołę podstawową. W tym czasie rozpoczęła także działalność Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Radgoszczy. W 1973 roku Szkoła Podstawowa w Radgoszczy została zakwalifikowana do grupy szkół gminnych, ale ze względu na trudności nie była szkołą zbiorczą. 11 maja 1975 roku, staraniem dyrektora szkoły Stanisławy Dworak, szkole nadano imię i wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Od tego czasu funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa imienia Elizy Orzeszkowej. W roku szkolnym 1978/79 placówka otrzymuje status Zbiorczej Szkoły Gminnej w Radgoszczy. Przeprowadzono jej gruntowny remont zrealizowany przez dyrektora Czesława Lupę. Kolejne lata spowodowały potrzebę rozbudowy szkoły. 21 stycznia 1993 roku powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, a na zebraniu 27 kwietnia 1994 roku podjęto taką decyzję. W planie przewidziano utworzenie 4 klasopracowni i sali gimnastycznej z zapleczem, modernizację kotłowni i centralnego ogrzewania. Rozbudowę zakończoną w 1998 r przeprowadzono dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Kazimierza Chrabąszcza. W kolejnych latach wybudowano nowoczesną kuchnię wraz z zapleczem i szatnię. W związku z rozbudową, z inicjatywy Wójta Gminy Kazimierza Chrabąszcza i Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Króla, wykonano pamiątkową tablicę, którą poświęcił papież Jan Paweł II w Starym Sączu. Tablica wraz z dokumentem potwierdzającym autentyczność poświęcenia została przekazana na sesji Rady Gminy szkole, gdzie została wmurowana. Nowa karta w historii szkoły rozpoczęła się w 1999 roku. W związku z ówczesną reformą oświatową szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Publicznych i utworzono gimnazjum, któremu w 2003 roku zostało nadane imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Organizacją tej uroczystości zajęła się ówczesna dyrektor szkoły Maria Dubiel. 1 września 2017 roku szkoła przechodzi kolejną reorganizację i zmienia nazwę na Szkołę Podstawową w Radgoszczy im. Elizy Orzeszkowej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku szkołą w Radgoszczy kierowali:

 • Jan Gawżyński 1918-1920
 • Maria Zawadzka 1920-1920
 • Wojciech Kozdroń 1920-1926
 • Józef Otfinowski 1926-1940
 • Jan Pawlikowski 1940-1944
 • Józef Otfinowski 1945-1956
 • Eugeniusz Kaczmarski 1956-1962
 • mgr Stanisława Dworak 1962-1976
 • mgr Czesław Lupa 1976-1984
 • mgr Bogusława Stopa 1984-1984
 • mgr Stanisław Frąc 1984-1985
 • Genowefa Dziedzic 1985-1992
 • mgr Maria Dubiel 1992-2015
 • mgr inż. Małgorzata Węgiel 2015- 2023
 • mgr Mirela Kiełbasa 2023

Opracował: mgr Kazimierz Król

HYMN SZKOŁY

My, jako młode pokolenie

Wstępując w progi szkoły chcemy

Iść za przykładem swej patronki,

Który za wzór nasz uznajemy.

To jest ten czas,

To właśnie czas,

By iskrę wiedzy wzniecać w nas

To jest ten czas,

To właśnie czas,

Aby rozwijać mądrość w nas.

Tutaj dziadkowie i rodzice

Zdolności swoje kształtowali.

A my dziś tak jak oni kiedyś

O naszą przyszłość wspólnie dbamy.

To jest ten czas,

To właśnie czas,

By iskrę wiedzy wzniecać w nas

To jest ten czas,

To właśnie czas,

Aby rozwijać mądrość w nas.

Opracował: mgr Wiesław Kwiecień