Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

NAUCZANIE ZINTEGROWANE:

 • Witaszek Bogusława
 • Białas Edyta
 • Kogut Grażyna
 • Koziarska Urszula
 • Kaczmarska-Moździerz Lucyna
 • Miłkoś Małgorzata
 • Majka Iwona (nauczyciel wspomagający)

JĘZYK POLSKI:

 • Burzec Maria
 • Juras Olga
 • Idziak Agnieszka
 • Gwóźdź Joanna 

MATEMATYKA:

 • Fido Anna
 • Lupa Barbara
 • Wiercioch Dorota 

HISTORIA:

 • Dworak Celina
 • Zawiłowicz Anna

PRZYRODA :

 • Burek Joanna

JĘZYK ANGIELSKI:

 • Dudek Rafał
 • Machnik Agnieszka
 • Burzec Małgorzata

BIOLOGIA

 • Niepsuj Błażej
 • Węgiel Małgorzata 

JĘZYK NIEMIECKI:

 • Bator Bogumiła 
 • Wijas Elżbieta

FIZYKA:

 • Dworak Jacek

CHEMIA:

 • Niepsuj Błażej

GEOGRAFIA:

 • Idziak Agnieszka 

PLASTYKA:

 • Dworak Celina

ZAJĘCIA TECHNICZNE:

 • Burek Joanna

MUZYKA i RYTMIKA:

 • Kwiecień Wiesław

INFORMATYKA:

 • Burek Joanna
 • Dworak Jacek
 • Fido Anna

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

 • Miłkoś Waldemar
 • Niepsuj Błażej
 • Piotrowicz Agnieszka
 • Libera Małgorzata (urlop)

RELIGIA:

 • Ks. Ciebień Krzysztof
 • Ks. Liszka Jan
 • Pawlik Stanisława

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE:

 • Wijas Elżbieta

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

 • Libera Małgorzata (urlop – w  zastępstwie: Burek Joanna)

BIBLIOTEKA SZKOLNA:

 • Gwóźdź Joanna

PEDAGOG SZKOLNY:

 • Antosz-Barabasz Andżelika

PEDAGOG SPECJALNY:

 • Małgorzata Węgiel

PSYCHOLOG  SZKOLNY:

 • Edyta Mateusiak

LOGOPEDA  SZKOLNY:

 • Pawlik Stanisława       

SURDOPEDAGOG:

 • Iwona Osak

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE:

 • Bielat Justyna