Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCA:

Milena Motyka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Gabriela Ryś

SKARBNIK:

Łukasz Frąc

SEKRETARZ:

Tomasz Warias

Członkowie:

Julia Dudek

Julia Juras

Jagoda Kułaga

Opiekun:

Olga Juras-Makuch

W ramach prac SU działa Szkolny Klub Wolontariatu Eksperymentalny Sygnał Dobra