Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCY:

Karol Zawiślak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Łukasz Frąc

SKARBNIK:

Julia Juras

SEKRETARZ:

Karol Lekarczyk

Członkowie:

Izabela Błocho

Szymon Nowak

Opiekun:

Olga Juras

W ramach prac SU działa Szkolny Klub Wolontariatu Eksperymentalny Sygnał Dobra