Samorząd Uczniowski

PRZEWODNICZĄCY:

OLIWIER  JASTRZĘBSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

MARIA  SKRZEK

SKARBNIK:

JAKUB  ZAWIŁOWICZ

SEKRETARZ:

RADOSŁAW GWÓŹDŹ

Członkowie:

SZYMON BURZEC

KACPER  WITASZEK

Opiekun:

OLGA JURAS

W ramach prac SU działa Szkolny Klub Wolontariatu Eksperymentalny Sygnał Dobra