KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Drodzy Uczniowie! Od 1 czerwca istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w szkole. Potrzebę spotkania należy uprzednio ustalić z nauczycielem drogą e-mailową bądź przy pomocy platformy.  Nauczyciel także może zwrócić się do ucznia o przybycie do szkoły celem nadrobienia Czytaj dalej

KONDOLENCJE

Łącząc się w żałobie i smutku składamy najszczersze  wyrazy współczucia   p. Małgorzacie Miłkoś  i Jej Rodzinie z powodu śmierci taty,  Eugeniusza Irli.                                   Dyrekcja, Nauczyciele, Czytaj dalej

ŁĄCZYTKI cz.10

Dziś wieczór z nową ŁĄCZYTKĄ.  Historia „Prawdziwa babcia” autorstwa Ireny Landau przeczyta nie kto inny jak ….. PRAWDZIWA BABCIA, pani Aurelia Jaje.  Nasza Kochana pani Aurelcia, to nie tylko „wzorowa, wykwalifikowana babcia”, ale Pani od edukacji wczesnoszkolnej, która zawsze, jak Czytaj dalej