O POEZJI PRZY UŻYCIU KLOCKÓW LEGO

Uczniowie klas szóstych, na zajęciach języka polskiego z p. Agnieszką Idziak i p. Joanną Gwóźdź,  stanęli do walki ze środkami poetyckimi.  Podczas omawiania wiersza Stanisława Grochowiaka „Na słotę” przypomnieli sobie znany już im środek  stylistyczny, zwany metaforą.  Wszyscy uczniowie tworzyli  własne przenośnie zestawiając ze sobą składniowo obcoznaczeniowo wyrazy mające odpowiedzieć   na pytanie,  co mogą robić na niepogodę. Jedną z wybranych metafor  zobrazowali przy użyciu klocków lego (zapożyczonych od przedszkolaków, którym serdecznie dziękujemy). Wspólna praca całego zespołu dała wspaniały efekt i dostarczyła wielu wrażeń.