PODZIĘKOWANIA DLA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Uczniowie klasy 6b podczas zajęć języka polskiego zmierzyli się z kolejną formą pisemną, jaką jest podziękowanie. Ćwicząc  wypowiedź pisemną, chcieli wyrazić wdzięczność św. Mikołajowi za otrzymane w tym roku podarunki.  Pisząc podziękowania zastosowali wskazówki:

  • Dostosuj styl, język i formę podziękowania do odbiorcy i okoliczności.
  • Pisz jasno i zrozumiale.
  • Nie zapominaj o adresacie.
  • Bądź uprzejmy i serdeczny.
  • Zwroty do adresata piszemy wielką literą, np. TobieWamTobąPanPaniPaństwo.
  • Jeśli po zwrocie grzecznościowym postawimy przecinek, to kolejne zdanie rozpoczynamy małą literą (np. Szanowna Pani, przesyłam gorące życzenia…). Jeśli po zwrocie grzecznościowym postawimy wykrzyknik, to kolejne zdanie rozpoczynamy wielką literą (np. Drogi Tomku! Życzę Ci…).
  • Dbaj o poprawność i grzeczność językową.

Swe wypowiedzi uczniowie przyozdabiali świątecznymi bombkami relaksacyjnymi, a nawet znaleźli czas, by „wyturlać” postać Mikołaja w zeszycie.