WARSZTATY PROFILAKTYCZNE UCZNIÓW

W dniu 23.04.2024 r. przeprowadzono dla młodzieży uczącej się w klasach VIIA oraz VIIB ze Szkoły Podstawowej w Radgoszczy realizację programu profilaktyki uniwersalnej „Smak Życia, czyli debata o dopalaczach.” Zajęcia były prowadzone przez zespół profesjonalistów uprawnionych do prowadzenia programu z Pracowni Profilaktyki „Gaudium”.   Program profilaktyki narkotykowej dostarczył  młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Program zachęca również do zwiększenia gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.  Młodzież z klas VIIA oraz VIIB brała aktywny udział w zajęciach, chętnie zgłaszając się do proponowanych zadań. Mieli wiele ciekawych pomysłów oraz przemyśleń związanych z tematyką zajęć. Chętnie rozmawiali o swoich obserwacjach na temat używania środków psychoaktywnych.

W dniu 23.04.2024 r. przeprowadzono dla młodzieży uczącej się w klasie Va w Szkole Podstawowej w Radgoszczy, realizację programu profilaktyki uniwersalnej „Emocje Na Start”. Zajęcia były prowadzone przez zespół profesjonalistów uprawnionych do prowadzenia programu z Pracowni Profilaktyki „Gaudium”.   Głównym celem programu jest budowanie pozytywnego obrazu siebie i innych oraz nauka nawiązywania właściwych relacji interpersonalnych. Tematyka uczuć, a dokładniej nazwanie i przyzwolenie na ich przeżywanie zajmuje znaczną część programu, gdyż ma to ogromne znaczenie dla rozwoju samoświadomości ucznia. Umiejętne wyrażanie swoich uczuć buduje właściwe relacje międzyludzkie. Natomiast konflikty, które często zdarzają się między osobami mogą wynikać z nieumiejętnego nazywania uczuć i braku właściwej reakcji w chwili wystąpienia emocji, zwłaszcza tych trudnych. Treści programu pozwalają uczniom nauczyć się właściwie rozpoznawać uczucia i prawidłowo je wyrażać. Jest to pomocne w nawiązywaniu właściwych relacji interpersonalnych oraz w umiejętnym radzeniu sobie z sytuacją konfliktową .

Młodzież z klasy Va brała aktywny udział w zajęciach, chętnie zgłaszając się do proponowanych zadań. Mieli wiele ciekawych pomysłów oraz przemyśleń związanych  z tematyką zajęć. Grupa bardzo dobrze ze sobą współpracowała, dobrze czuli się w swoim towarzystwie.