CZERWONY KŁOPOT NA LUTOWYM SPOTKANIU KLUBOWICZÓW DKK

Aby pomóc zrozumieć najmłodszym trudne dla nich sytuacje Klubowicze DKK podczas lutowego spotkania wysłuchali utworu Joanny Strękowskiej „Czerwony kłopot”. Krzyś to bohater, z którym może utożsamiać się każdy przedszkolak. Czerwony kłopot przybiera u radgoskich przedszkolaków inne kolory, jednak próbują oni rozwiązywać swe problemy  i nazywać trudne emocje.