04.06 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że piątek – 04.06. 2021 r jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Szkoła zapewnia opiekę uczniom i przedszkolakom rodziców pracujących, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do sekretariatu szkoły pod
nr telefonu 14 641 41 12, do dnia 20 maja.