„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

UCZESTNICY KONKURSU:

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – O – III szkoły podstawowej

II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej

  1. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

ZADANIE KONKURSOWE:

  1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością
    w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.
  2. Praca powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać.
  3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
  4. Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną .
  5. Prace do konkursu zgłasza szkoła.

INFORMACJE KOŃCOWE:

Termin składania prac do 25 marca 2019 roku (poniedziałek), godz. 8.00, w szkolnym sekretariacie.

Szczegółowych informacji udziela pani dyrektor Celina Dworak.

Wraz z praca należy dostarczyć do sekretariatu : formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2), informacje na temat danych osobowych i przetwarzania(załącznik nr 3), zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku(załącznik na 4)

Ogłoszenie wyników nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2018/19.