CO TO JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?

W związku z obchodami Święta Niepodległości dzieciaki poprzez platformę online chętnie wzięły udział w akcji organizowanej przez szkolną bibliotekę.

Najmłodsi, czyli uczniowie klas 1-3 SP za zadanie mieli odkodować godło Polski. Czerwony orzeł nie był prostym zadaniem, jednak 52 uczniów świetnie poradziło sobie z kodowaniem symbolu narodowego.

Klasy 4 i 5 bawiły się językiem ojczystym szukając w wykreślance słów związanych z Polską. 35 uczniów poprawnie wykonało to zadanie.

Uczniowie klas 6,7,8 w ramach obchodów narodowego święta ćwiczyli krótkie formy wypowiedzi. Wyrażali swoje zdanie odpowiadając na pytanie: Co to jest NIEPODLEGŁOŚĆ? Niektóre wypowiedzi można poczytać  w zdjęciach poniżej artykułu. Dowiemy się jak Niepodległość postrzega dzisiejsza młodzież, bo aż 74 uczniów wypowiedziało się na ten temat.

Łącznie w akcji bibliotecznej pod hasłem: CO TO JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?  udział wzięło 161 uczniów, którzy nagrodzeni zostali plusami z języka polskiego bądź ocenami z wychowania technicznego.