CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA-PROJEKT

W sierpniu pani Bogusława Witaszek wraz ze szkolnym bibliotekarzem Joanną Gwóźdź,  zgłosiły chęć udziału przyszłych uczniów klasy 1b w ogólnopolskiej akcji czytelniczej: Czytam sobie. Pierwsza klasa. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatne egzemplarze książek autorstwa najwybitniejszych polskich pisarzy  oraz pakiet materiałów i niespodzianek czytelniczych. Także nauczyciele i rodzice otrzymają fachowa literaturę i wskazówki, w jaki sposób zachęcać do codziennego samodzielnego czytania. Dowiedzą się jak pokazać najmłodszym, że czas z książką może być przyjemny, aktywny i twórczy oraz wywierać pozytywny wpływ na przyszłość młodego czytelnika.

Akcję organizuje program wydawniczy Czytam sobie we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Patroni projektu to: Biblioteka Narodowa, Fundacja Powszechnego Czytania, TVP ABC, Lustro Biblioteki, RYMS, Wirtualna Polska.

W październiku, po Pasowaniu na uczniów klas pierwszych prawowici już uczniowie przystąpili do realizacji zadania. Pilotażowa lekcja odbyła się wokół książki „Awantura w śmietniku:” i stała się doskonałym pretekstem do rozmów na temat proekologicznych postaw. Dzieciaki świetnie rozwiązywały także ekologiczne rebusy, wirtualnie sortowały śmieci, a przede wszystkim dobrze się bawiły. Lekcja ta stała się wstępem do realizacji projektu. Uczniowie otrzymali Karty Czytelników, zaś ich rodzice Poradniki.