DLA ELIZY – TYDZIEŃ Z PATRONKĄ!

W dniach od 9 do 13 kwietnia 2018 r. na zajęciach języka polskiego w klasach IV-VII realizowany był polonistyczny projekt: „Dla Elizy – tydzień z patronką”. W tym roku uczniowie zapoznali się z nowelą „A…B…C…”, którą przeczytały im panie polonistki. Rozwiązali także test ze znajomości lektury, z którym świetnie sobie poradzili,  pomimo trudnego pozytywistycznego języka autorki. Zapraszamy w następnym roku do kolejnej edycji projektu. Poniżej  klasowe wyniki testu (średnia ilość punktów w przeliczeniu na ucznia):

IV a – 11,16

IV b-  10,85

V a – 9,65

V b-  9,35

VI a – 8,60

VI b –9,31

VII a – 11,47

VII b – 10,43

Warto także nadmienić, iż 28 uczniów osiągnęło 100 % możliwych punktów do zdobycia.