DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie.

Nasza szkoła, już od wielu lat bierze udział w tej ważnej akcji. Z tej okazji na korytarzu szkolnym pojawiły się gazetki przypominające o zasadach bezpiecznego korzystanie z Internetu oraz cyberprzemocy. Nauczyciele na lekcjach wychowawczych przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci, natomiast na lekcjach informatyki tworzone były plakaty na temat „Bezpieczeństwa w sieci” oraz prezentacje multimedialne. Przeprowadzono również lekcje z wykorzystaniem filmów edukacyjnych „Owce w sieci”  i „Gdzie jest MIMI”.