INFORMACJA!

W dniach od  22 grudnia br do 9 stycznia 2022 r ograniczone będzie funkcjonowanie Szkoły Podstawowej, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki realizować będzie zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik na odległość. 

Ferie świąteczne trwają od 23 grudnia 2021 r do 2 stycznia 2022 r.