INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

W okresie ferii zimowych tj. od 27.01.2020 r. do 07.02.2020 r. przedszkole (na ul. Kopernika) pełni dyżur zapewniając opiekę dzieciom, których rodzice pracują zawodowo.

Zgłoszenia dzieci prosimy kierować do p.Barbary Pikul – intendent,  przy ul. Kopernika 7 lub w sekretariacie szkoły, Pl.św.Kazimierza 10 –  osobiście lub telefonicznie tel. 14 6414112.

Zgłoszenia przyjmujemy – NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 21.01.2020 r. (tj.wtorek)