# KLASA W TERENIE – 1b

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Klasa w Terenie”.

W ramach tego projektu, realizując pierwsze z zadań – klasa I b wybrała się na spacer po okolicy w celu obserwacji przyrody. Najlepszym miejscem do obserwacji u progu jesieni jest oczywiście las.

Zabezpieczni w odpowiedni prowiant i opiekę wychowawcy p. Bogusi Witaszek oraz  p. Małgosi Węgiel pierwszaki wyruszyły do lasu zw.  „Sośniną”, w okolicy stadionu. Przed wyjściem wszyscy otrzymali instrukcję, by każdy miał ,,oczy i uszy szeroko otwarte”. Zgodnie z tymi wytycznymi nie uszło nic uwadze pierwszaków. Wędrując leśnymi ścieżkami za panią Małgosią uczniowie bacznie przyglądali się roślinom, uważnie nasłuchiwali odgłosów lasu i tropili zwierzęta. Pani Węgiel okazała się skarbnicą wiedzy na temat znalezionych grzybów, spotkanych roślin czy mrówek, zaobserwowanych ptaków.  Napotkany kopiec mrówek cieszył się dużym zainteresowaniem.  Pierwszaki zadawały mnóstwo pytań, żywo interesowały się mchem na drzewach, spotkaną hubą, dlaczego to drzewo się przewróciło, czy grzyby trujące można niszczyć, jakie to drzewo, itd. Sami tez wykazali się dużą wiedza przyrodniczą.

Na koniec zbierali dary jesieni do kącika przyrody. Będzie można je wykorzystać do zajęć plastyczno – technicznych.

Dzięki tej wycieczce dzieci zwiększyły swoją wiedzę na temat zmian w przyrodzie w czasie jesieni, utrwaliły też zasady zachowania w lesie oraz podczas poruszania się na drodze.