KONKURS NA ANIMACJĘ „PATRZEĆ I BYĆ WIDOCZNYM”

Po raz kolejny Nasi Uczniowie wzięli udział w Małopolskim Konkursie na Animacje z zakresu ruchu drogowego „Patrzeć i być widocznym”. Celem konkursu było  kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci i młodzieży na drodze, oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego, a także popularyzację wiedzy uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego co  stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych form edukacji dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego.

Do konkursu można  było zgłaszać materiały zrealizowane w dowolnej technice animacji. Warunkiem uczestnictwa było  wykonanie przez jednego ucznia animacji promującej bezpieczeństwo na drodze.

W Konkursie wzięli udział uczniowie z klas 4-8:

  1. Wąchała Amelia kl. 4a
  2. Woźniczka Magdalena kl. 4 a
  3. Wąż Marcin kl. 4 a
  4. Wąż Mateusz kl. 5 b
  5. Skrzek Maria kl. 6 a
  6. Bielat Weronika kl. 6 b
  7. Cieśla Michał kl. 6 b
  8. Nowak Wojciech kl. 6 b
  9. Machnik Tobiasz kl. 7 a

Tobiasz Machnik 7A