Krakowska matematyka

KONKURS  MATEMATYCZNY  KRAKOWSKA  MATEMATYKA

Konkurs  matematyczny Krakowska  Matematyka „ Nad Wisłą” odbył się dnia 24.11.2016r. w Szkole Podstawowej w Radgoszczy. Spośród klas czwartych w konkursie wzięło udział 8 uczniów, z klas piątych 7 uczniów, natomiast z klas szóstych 6 uczniów.

Klasy czwarte musieli rozwiązać 12 zadań  aby uzyskać 23 punkty, klasy piąte 12 zadań  aby uzyskać 27 punktów, klasy szóste  14 zadań aby uzyskać 32 punkty.

 Najlepiej napisał uczeń klasy Vb Jakub Irla, który otrzymał wynik około 60% punktów. Na pochwałę zasługują również: Tomasz Doroż kl. IVb, Szymon  Seternus kl. IVb, Dawid  Motyka kl. Vb, Tomasz  Fijał kl. Via i Oliwia  Zielińska kl. VIa. Serdecznie gratulujemy!

                                 Nauczyciele matematyki: Dorota  Wiercioch, Barbara Lupa