PIERWSZA POMOC – SZKOLENIE

W marcu szkolenie dla nauczycieli i pracowników szkoły z zakresu pierwszej pomocy przeprowadziła nasza ekspertka od Edukacji dla bezpieczeństwa, pani Urszula Kuta. Oprócz wykładu i filmików edukacyjnych dotyczących podstawowych procedur postępowania w wybranych przypadkach medycznych  odbyła się także część praktyczna, gdzie wykorzystaliśmy nabyte  wiadomości dotyczące podstawowych zabiegów resusustytacyjnych.